اخبار اسلایدی
به زودی تعدادی از بخشهای بیمارستان آبیک راه اندازی می شود.

به زودی تعدادی از بخشهای بیمارستان آبیک راه اندازی می شود

.

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حاشیه نشست بیمارستان آبیک گفت : به زودی تعدادی از بخش های بیمارستان شهدای آبیک راه اندازی میشود.

دکتر یوسفی ادامه داد با برآورد هزینه احداث و تکمیل ساختمان بیمارستان و تعیین بخشهای قابل راه اندازی از سوی معاونت درمان و انجام کارهای اداری کادر پرستار و سایر پرسنل مورد نیاز در آینده نه چندان دور بعضی از بخشهای بیمارستان فعال خواهد شد.

در این نشست که در تاریخ سوم مهر ماه در دفتر معاونت توسعه برگزار شد دکتر سید مجتبی سید صادفی جانشین معاون توسعه ، دکتر عبدالله کشاورز مدیر درمان ، دکتر چیت سازان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک و مدیران حوزه توسعه حضور داشتند 
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ