جوشکاری ساختمانها
ارزیابی مهارت های مدیریتی کارشناسان مسئول مراکز بهداشت استان قزوین سال 1386
صرفه جویی در مصارف بودجه سال 94 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94 کل کشور
تنظیم و تکمیل جدول موافقت نامه داخلی
راهنمای تکمیل فرم درخواست ارتقاء  رتبه
اسلاید آموزشی قوانین ومقررات ، حقوق و مزایا وامور اداری
دستورالعمل اجرایی تبصره 2 ماده 35 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی
ساختار دولت و ساختار اجرایی آن در قانون اساسی
تکریم ارباب رجوع
اسلاید آشنایی با ماموریت
قوانین مقررات عمومی استخدام
اسلاید آموزشی محاسبه قیمت تمام شده
دستورالعمل بررسی ارتقاء رتبه های شغلی
آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران
آشنایی با توانمندی های عمومی، مفاهیم و ارزش های سازمانی
آشنایی با دستورالعمل و آیین نامه های اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی
آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
راه های افزایش سلامت اداری
چرخه اجرای طرح سلامت اداری
1 2 3
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 5718
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53445676 تعداد بازديد زيرپورتال: 1518132 اين زيرپورتال امروز: 747 سایت در امروز: 33815 اين صفحه امروز: 4