وظایف واحد انفورماتیک
درباره ما

وظایف واحد انفورماتیک ستاد دانشگاه:

  • پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های رایانه ای ستاد دانشگاه
  • مدیریت سرورهای کارگزینی، تشکیلات، حضور غیاب، آموزش، نظام نوین مالی دانشگاه، حقوق و دستمزد دانشگاه
  • مدیریت و نظارت بر سرور آنتی ویروس ستاد دانشگاه
  • پشتیبانی برنامه های نظام نوین مالی، حقوق دستمزد و حضور و غیاب دانشگاه 
  • پشتیبانی سامانه های خدمات الکترونیک و فیش حقوقی پرسنل