ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
شرح وظایف وظایف
1
محمد اصلی بیگی   
مسئول دفتر
302 028-33375617-18 2010
2 مهندس وحید خورشیدی کارشناس معاونت توسعه 028-33375617-18 2010
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3123
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53445906 تعداد بازديد زيرپورتال: 1518160 اين زيرپورتال امروز: 757 سایت در امروز: 34045 اين صفحه امروز: 2