معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع
  اطلاعات شخصی

 
 نام و نام خانوادگی: مهدی یوسفی


 مدرک تحصیلی: متخصص ارتوپدی
 

 آدرس پستی: خ نواب - مجتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد

 کدپستی: 15315-34199

 تلفن تماس: 18 - 33374617- 028

 تلفن تماس مستقیم: 18- 33374617 - 028

 نمابر: 33374616-028

 ساعت کار اداری : از شنبه تا چهار شنبه 7:30 الی 14:15
پنج شنبه 7:30 الی 13:15