معرفی امور مالی

1) اسناد خزانه اسلامی چیست ؟

اسناد خزانه، در زمره اوراق بهادار با نامي قرار می‌گیرند كه بيانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمي آنها در آينده است. اسناد خزانه از ابزارهاي مالي با ماهيت بدهی بوده كه بدون كوپن سود منتشر مي‌شود و هدف اصلي آن، تامين كسري بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلي‌ترين ابزار بازار پول جهت اعمال سياست‌هاي پولي است.

اسناد خزانه اسلامي، اوراق بدهي جديدي است كه دولت براي تسويه بدهي هاي قطعي خود به بخش خصوصي از سال 1392 معرفي كرده است. اين اوراق جديد، با اسناد خزانه متعارف تفاوت هايي دارد. یکی از این تفاوت  ها در طول دوره اين اوراق است. به رغم اين كه اسناد خزانه متعارف ماهيتاً كوتاه مدت بوده است اما اسناد خزانه اسلامي براي دوره هاي تا سه سال هم امكان صدور را دارد. البته اين اوراق عموماًٌ سررسيدي كمتر از يك سال داشته است .

 2) ضمانت پرداخت در سررسيد به عهده چه كسي است؟

ضامن اين اوراق، وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و خزانه‌داري كل كشور بازپرداخت اين اوراق در سررسيد را در زمره ديون ممتاز دولت در نظر گرفته است؛ به عبارت دیگر، پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، هم‌رديف با پرداخت حقوق كاركنان دولت بوده و با همان درجه اهميت و اضطرار صورت مي‌گيرد. بنابراين مبلغ اسمي حتما در سررسيد به آخرين دارنده پرداخت خواهد شد. خزانه‌داري كل كشور نيز موظف است پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي را در سررسيد اوراق تعهد كند. اين تعهدنامه به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است از اين رو اسناد خزانه اسلامي ريسك نكول نخواهند داشت..

 3) فرآيند انتشار اسناد خزانه اسلامي به چه صورت است؟

وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت، اسناد خزانه اسلامي را از محل رديف بودجه اختصاص يافته، منتشر مي‌کند. دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز بر اساس بودجه اختصاص يافته و اولويت‌بندي، ليست پيمانكاران طلبكار از دولت را به بانك عامل معرفي خواهند کرد. بعد از احراز هويت و اخذ اطلاعات لازم توسط بانك عامل، ليست پيمانكاران به فرابورس ايران اعلام خواهد شد.

  4)چگونه مي‌توان اسناد خزانه اسلامي را قبل از تاریخ سررسید به فروش رساند  ؟

پيمانكاراني‌كه برای تامين منابع مالي خود نياز به وجه مالی داشته باشند، مي‌توانند پس از پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازارهای نوین مالی فرابورس ایران اوراق خود را از طريق يكي از کارگزاری های بورس  در سراسر کشور به قيمت روز در بازار به فروش برسانند.

5) چگونه مي‌توان به اطلاعات كارگزاران عضو فرابورس ايران دست يافت؟

اسامي تمامی كارگزاران عضو فرابورس ايران در وب‌سايت شركت فرابورس ايران درقسمت کارگزاری های عضو فرابورس موجود می باشد .

6) چگونه می توان از پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازارهای نوین مالی فرابورس ایران اطلاع پیدا کرد ؟

جهت اطلاع از ورود اسناد خزانه اسلامی در بازارهای نوین مالی و همچنین قیمت اسناد خزانه اسلامی  با نماد معاملاتی مربوطه به آدرس زیر مراجعه شود.

www.tsetmc.com

6) مراحل دریافت کد معاملاتی چگونه است ؟

1- مراجعه مشتری به کارگزار دارای مجوز فعالیت در بازار مورد نظر

2- تکمیل فرم های مربوطه و ارائه اصل و تصویر مدارک مورد نیاز توسط مشتری

3- بررسی مدارک و مطابقت دادن و ممهور نمودن به مهر برابر با اصل توسط کارگزار

4- ارسال کلیه اطلاعات مشتری بر اساس ضوابط به بورس کالا بصورت فیزیکی و سیستمی

5- بررسی تکمیل بودن مدارک توسط بورس کالا

6- تایید هویت اشخاص حقیقی/حقوقی/عمومی با استفاده از سامانه های قانونی

7-  بررسی تکراری نبودن شخصیت در بورس کالا و صدور کد مشتری

8-  ابلاغ کد توسط کارگزار به مشتری