ملاقات عمومی
روز و ساعت ملاقات عمومی با معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه:
ملاقات عمومی با جناب آقای دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه روز سه شنبه هر هفته از ساعت 10 الی 12 می باشد.
لذا جهت هماهنگی و تعیین وقت با دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع با شماره 33375617 تماس حاصل فرمایید.
 
روز و ساعت ملاقات عمومی با سایر مدیران مجموعه:
 
مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی : همه روزه
مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد : سه شنبه ها در ساعت اداری
مدیر توسعه منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی : سه شنبه ها از ساعت 8 الی 10 صبح
مدیر امور مالی: شنبه ها از ساعت 10 الی 12 صبح
سرپرست اداره خدمات پشتیبانی: سه شنبه ها 12-9
 
روز و ساعت ملاقات عمومی با واحدها:
 
شنبه تا چهارشنبه: از ساعت 7:30 الی 14:15
پنج شنبه: از ساعت 7:30 تا 13:15