ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
          شرح وظایف وظایف
2 معصومه کلهر
رئیس اداره دفتر اداری و تنظیم حساب ها
305 028-33375152 2137
3 مریم امینی کارشناس امور مالی 305 028-33375152 2136
4 افروز جعفری کارشناس امور مالی 305 028-33375152 2134
5 بتول کشاورز کارشناس امور مالی 305 028-33375152 2119
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 2194
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53473714 تعداد بازديد زيرپورتال: 1518314 اين زيرپورتال امروز: 656 سایت در امروز: 9775 اين صفحه امروز: 1