درباره ما
مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی متشکل از دفترمدیریت ،کارشناس امور اداری ،کارشناس ارزشیابی ،اداره کارگزینی ،گروه سازمان و مشاغل ،دبیرخانه مرکزی و بایگانی می باشد که هر کارشناس و واحد عهده دار وظایف خاصی در زمینه کاری خود می باشد هماهنگی این مجموعه در اجرای وظایف مو جب برقراری هماهنگی با تمامی واحدهای تابعه دانشگاه در جهت توسعه سازمان و رسیدن به اهداف کلی و استراتژیک دانشگاه است. 
اهداف مدیریت توسعه
وظایف مدیریت توسعه
                                           
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3427
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53473825 تعداد بازديد زيرپورتال: 1518324 اين زيرپورتال امروز: 638 سایت در امروز: 9886 اين صفحه امروز: 1