معرفی جانشین معاون توسعه
 
  اطلاعات شخصی

 
 نام و نام خانوادگی: مجتبی سید صادقی


 مدرک تحصیلی: دکتری عمومی
 

 آدرس پستی: خ نواب - مجتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد

 کدپستی: 15315-34199

 تلفن تماس: 18 - 33375617- 028

 تلفن تماس مستقیم: 18- 33375617 - 028

 نمابر: 33375616-028

 ساعت کار اداری : 7:30 الی 14:15

 زمان ملاقات عمومی : روزهای سه شنبه هر هفته ساعت 10 الی 12

 سوابق کاری