ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
          شرح وظایف وظایف
1
عفت نجفی زادگان
مسئول بایگانی
109 028-33375152 2080
2 معصومه بیگم موسوی نژاد متصدی امور دفتری 109 028-33375152 2082
3 عفت عبداللهی متصدی امور دفتری 109 028-33375152 2081
4
5 مریم گودرزوند چگینی متصدی امور دفتری 109 028-33375152 2083
6 عذرا خواجه باز متصدی امور دفتری 109 028-33375152 2080
7 بیژن شریف پور خدمتگذار 109
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3678
تعداد بازديد کنندگان سايت: 56269188 تعداد بازديد زيرپورتال: 1576556 اين زيرپورتال امروز: 997 سایت در امروز: 14760 اين صفحه امروز: 8