ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
شرح وظایف وظایف
1
مژده وفقی
کارشناس امور اداری
028-33374268 2071
2 بتول ناصح نیا کارشناس ارزشیابی 028-33375168 2051
3 فاطمه کاسه گرها کارشناس ارزشیابی 028-33375158 2052
4 شاهدخت رفیعی کارشناس کامپیوتر 028-33375158 2052
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3017
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53555902 تعداد بازديد زيرپورتال: 1519685 اين زيرپورتال امروز: 1314 سایت در امروز: 37554 اين صفحه امروز: 2