مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
اطلاعات شخصی

نام ونام خانوادگی
:محمدحسین شیرعلی
 
 
آدرس پستی: خ نواب - مجتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد
کدپستی: 15315-34199                

 
تلفن تماس           : - 33375617-18028

 
تلفن تماس مستقیم :       33375160  028-  

 
 نمابر: -33375616                 028

 
ساعت کار اداریشنبه تا چهار شنبه از ساعت   7:30    الی 14:15
پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 13:15