مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
اطلاعات شخصی
نام ونام خانوادگی:محمدحسین شیرعلی
 
 
آدرس پستی: خ نواب - مجتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد

کدپستی: 15315-34199

 
تلفن تماس: - 33375617-18028

 
تلفن تماس مستقیم: 33375160  028-  

 
نمابر: -33375616   028

 
ساعت کار اداریشنبه تا چهار شنبه از ساعت   7:30    الی 14:15
پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 13:15