معاون مالی
 معاون مدیر امور مالی
 نام و نام خانوادگی حسین شیخی
 مدرک تحصیلی
 آدرس پستی  قزوین – بلوار شهید باهنر- خ شهید سلمانی – مجتمع ادارات – جنب دیوان محاسبات
 کدپستی 3419915315 -
 تلفن تماس 33375155
 تلفن تماس  مستقیم 33375515
 نمابر 33375515
 پست الکترونیکی -
 ساعت کار اداری از شنبه تا چهار شنبه ساعت 7:30 الی 14:15  پنج شنبه ها 7:30 الی 13:15
 زمان ملاقات عمومی