معرفی مسئول واحد
معرفی مسئول واحد
 
مشاور معاون توسعه در امور انفورماتیک                                                                مشاهده رزومه
                                                                                                      
نام و نام خانوادگی مهندس محمد قوامی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار
آدرس پستی قزوین، خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، خیابان شهید سلمانی، ساختمان شماره1 ، ستاد دانشگاه علوم پزشکی
کد پستی 3419915315
تلفن تماس مستقیم 33371875
نمابر 33375162( نمابر دبیر خانه مرکزی)
پست الکترونیکی mqavami@qums.ac.ir
ساعت اداری 7:30-15:30
زمان ملاقات عمومی همه روزه