معرفی مدیریت خدمات و پشتیبانی
مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه                                                                                                        مشاهده رزومه
نام و نام خانوادگی
 حبیب قنبری
مدرک تحصیلی
کارشناس حسابداری
آدرس پستی
قزوین – بلوار شهید باهنر- خ شهید سلمانی – مجتمع ادارات – جنب دیوان محاسبات
کدپستی
15315-34199
تلفن تماس
33375152-5
تلفن تماس مستقیم
33379997
نمابر
33375164
پست الکترونیکی
ساعت کار اداری
شنبه تا چهار شنبه 7:30 الی 14:15 پنج شنبه 7:30  الی 13:30