معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
   


 واحد های تحت پوشش:


 
  • مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
  • مدیریت امور مالی
  • مدیریت توسعه منابع فیزیکی وطرح های عمرانی
  • مدیریت خدمات پشتیبانی
  • واحد انفورماتیک 
  • مدیریت اداره رفاه و تشریفات

معاون توسعه مدیریت و منابع
 دکتر مهدی یوسفی/متخصص ارتوپدی

 

جانشین معاون توسعه
مدیریت و منابع 

 مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

مدیر منابع انسانی دانشگاه
مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه
دکتر سید سعید صدقی اسکویی

محمد حسین شیرعلی

مهندس شاهدخت رفیعی

زینت بساره
دکتری پزشکی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناس ارشدمدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس حسابداری
مدیر امور مالی مشاور معاون توسعه در امور انفورماتیک مشاور معاون توسعه و مدیر ارشد پروژه های عمرانی دانشگاه مدیر اداره رفاه و تشریفات
مجید علی اکبری مهندس محمد قوامی مهندس وحید خورشیدی
مهندس فرشید غیاثوند

 
کارشناس ارشد حسابداری کارشناس کامپیوتر کارشناس عمران کارشناس بهداشت محیط
مدیر توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی مدیر اداره خدمات پشتیبانی
دکتر آتوسا بیات
حبیب قنبری
دکترای مدیریت پروژه کارشناس حسابداری
مشاور و رییس مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
کارشناسی ارشد در رشته های «مدیریت بیمارستانی» و «مهندسی معماری»