مناقصه و مزایده
مزایده واگذاری بخش پزشکی هسته ای مرکز آموزشی درمانی ولایت
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی و فرهنگی
آگهی مزایده خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه گاماکمرای SPECT برای راه اندازی بخش پزشکی هسته ای در مرکز آموزشی درمانی ولایت قزوین
پیمانکار تکمیلی مرکز رادیوتراپی قزوین مشخص شد
 • 1396/2/27 چهارشنبه پیمانکار تکمیلی مرکز رادیوتراپی قزوین مشخص شد
  به دنبال نشر مناقصه تکمیل ساختمان مرکز جامع درمان سرطان قزوین و رادیوتراپی ولایت و اعلام حضور شرکت های سازنده ، جلسه بازگشایی پاکات در تاریخ 20 / اردیبهشت / 1396 با حضور اعضای کمیسیون مناقصات برگزار شد .
اسناد مناقصه خرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم کار ساعت
مناقصه پایگاه اقبالیه و مینودر
مناقصه طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی
مزایده تعدادی اتومبیل
 • 1392/3/14 سه‌شنبه مزایده تعدادی اتومبیل
  اداره اموال دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظر دارد تعدادی اتومبیل را از طریق مزایده به فروش برساند لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمائید
مزایده ساختمان شماره3
 • 1392/3/14 سه‌شنبه مزایده ساختمان شماره3
  اداره اموال دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظر دارد دو باب ساختمان (شماره سه)را از طریق مزایده به فروش برساند لطفا به فایل پیوست مراجعه فرمائید
مزایده ساختمان شماره4
 • 1392/3/14 سه‌شنبه مزایده ساختمان شماره4
  اداره اموال دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظر دارد دو باب ساختمان (شماره 4)را از طریق مزایده به فروش برساند لطفا به فایل پیوست مراجعه فرمائید
مزایده ساختمان شماره5
 • 1392/3/14 سه‌شنبه مزایده ساختمان شماره5
  اداره اموال دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظر دارد دو باب ساختمان (شماره پنج)را از طریق مزایده به فروش برساند لطفا به فایل پیوست مراجعه فرمائید
پیش فراخوان واگذاری امور نگهداری تاسیسات مراکز آموزشی درمانی سال 91 و مجتمع پردیس ستاد و بیمارستان امیرالمومنین
پیش فراخوان مناقصه واگذاری بوفه مرکز کوثر سال 91
پیش فراخوان واگذاری امور طبخ و توزیع سلف سرویس معاونت دانشجویی سال 91
امور طبخ و توزیع غذای مراکز آموزشی درمانی سال 91