معرفی مدیریت
مدیر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه دانشگاه                                            
 نام و نام خانوادگی  زینت بساره
 مدرک تحصیلی  کارشناس حسابداری
 آدرس پستی قزوین – بلوار شهید باهنر- خ شهید سلمانی – مجتمع ادارات – جنب دیوان محاسبات
 کدپستی 15315-34199
 تلفن تماس 33375158
 تلفن تماس مستقیم
 نمابر 33375157
 پست الکترونیکی
 ساعت کار اداری 7:30 الی 15:30
 زمان ملاقات  عمومی
همه روزه