معرفی مسئول دفتر معاونت
 مسئول دفتر معاونت
 نام و نام خانوادگی محمد اصلی بیگی
 مدرک تحصیلی لیسانس حقوق
 آدرس پستی  قزوین – بلوار شهید باهنر- خ شهید سلمانی – مجتمع ادارات – جنب دیوان محاسبات
 کدپستی 3419915315 -
 تلفن تماس 33375617
 تلفن تماس  مستقیم 33375617
 نمابر 33375515
 پست الکترونیکی -
 ساعت کار اداری 7:30 الی 14:15
 شرح وظایف برای مشاهده شرح وظایف لطفا کلیک نمایید