ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
          شرح وظایف وظایف
1 لیلا نجد مستطاب
رئیس اداره اعتبارات و تعهدات
305 028-33375152 2138
2 معصومه احمدی کارشناس امور مالی 305 028-33375152 2135
3 فاطمه جعفری کارشناس امور مالی 305 028-33375152 2133
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1973
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53473968 تعداد بازديد زيرپورتال: 1518342 اين زيرپورتال امروز: 645 سایت در امروز: 10029 اين صفحه امروز: 1