نحوه آموزش نیروهای خدماتی چگونه است؟
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  نحوه آموزش نیروهای خدماتی چگونه است؟
نحوه جذب و بکارگیری نیروهای خدماتی واحدها چگونه است ؟
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  نحوه جذب و بکارگیری نیروهای خدماتی واحدها چگونه است ؟
نحوه ثبت نام نیروهای خدماتی در دانشگاه ؟
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  نحوه ثبت نام نیروهای خدماتی در دانشگاه ؟
انعقاد قرارداد واحدهای مسکونی ؟
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  انعقاد قرارداد واحدهای مسکونی ؟
شرایط لازم برای استفاده از واحدهای مسکونی سازمانی ؟
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  شرایط لازم برای استفاده از واحدهای مسکونی سازمانی ؟
معیارهای استفاده از واحدهای مسکونی سازمانی چیست ؟
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  معیارهای استفاده از واحدهای مسکونی سازمانی چیست ؟
انواع واحدهای مسکونی سازمانی ؟
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  انواع واحدهای مسکونی سازمانی ؟
فرآیند عقد قراردادها را توضیح دهید
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  فرآیند عقد قراردادها را توضیح دهید
انواع قراردادها را نام ببرید
کمیته فنی و بازرگانی چیست؟
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  کمیته فنی و بازرگانی چیست؟
کمسیون مناقصه از چه اعضایی تشکیل می گردد؟
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  کمسیون مناقصه از چه اعضایی تشکیل می گردد؟
اسناد مناقصه را مختصرا شرح دهید
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  اسناد مناقصه را مختصرا شرح دهید
روش اخذ استعلام بهاء چیست؟
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  روش اخذ استعلام بهاء چیست؟
نحوه برگزاری مناقصه محدود را توضیح دهید
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  نحوه برگزاری مناقصه محدود را توضیح دهید
فرآیند برگزاری مناقصه عمومی چیست؟
 • 1392/10/24 سه‌شنبه
  فرآیند برگزاری مناقصه عمومی چیست؟
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 10626
تعداد بازديد کنندگان سايت: 56269334 تعداد بازديد زيرپورتال: 1576577 اين زيرپورتال امروز: 1016 سایت در امروز: 14906 اين صفحه امروز: 2