فرایند واگذاری خانه های سازمانی
 
دریافت فایل
   
  فرایند ثیت نام و بکارگیری نیروی خدماتی 1394
 
دریافت فایل
   
  فرایند انبار
 
دریافت فایل
  
  فرایند امور قراردادها

 
دریافت فایل
   فرایند انجام خرید توسط اداره تدارکان

دریافت فایل
  فرایند به کارگیری نیروی خدماتی

دریافت فایل

 فرایند ثبت متقاضیان کار خدماتی در بانک اطلاعاتی


دریافت فایل

  فرایند مراحل انعقاد قرارداد یا ترک تشریفات مناقصه
 

دریافت فایل

  فرایند واگذاری خانه های سازمانی به متقاضیان
 

دریافت فایل

  فرآیندهای مشترک با سایر مدیریت ها 
 

دریافت فایل
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 5144
تعداد بازديد کنندگان سايت: 56333669 تعداد بازديد زيرپورتال: 1577461 اين زيرپورتال امروز: 808 سایت در امروز: 23898 اين صفحه امروز: 1