مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

اطلاعات شخصی

 
  نام و نام خانوادگی:   آتوسا بیات

 مدرک تحصیلی:
دکترای مدیریت پروژه و عضو هیأت علمی دانشگاه
 
پست الکترونیکی :    asrahmati@qums.ac.ir

 آدرس پستی: خ نواب - مجتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد

 کدپستی: 15315-34199

 تلفن تماس: 18 - 33374617- 028

تلفن تماس مستقیم:     33375158 -028

 نمابر: 33375157-028

 ساعت کار اداری : از شنبه تا چهار شنبه 7:30 الی 14:15 پنج شنبه 7:30 الی 13:15