معرفی اداره
سرپرست اداره رفاه و تشریفات دانشگاه                                                                                    مشاهده شرح وظایف
نام و نام خانوادگی  فرشید غیاثوند
مدرک تحصیلی کارشناسی
آدرس پستی قزوین – بلوار شهید باهنر- خ شهید سلمانی – مجتمع ادارات – جنب دیوان محاسبات
کدپستی 15315-34199
تلفن تماس
نمابر
پست الکترونیکی
ساعت کار اداری 7:30 الی 14:15